Pla general 2016 Estudi acustic Estudi ambiental Estudi inundabilitat Catàleg

En aplicació del disposat a l'article 21.5 del Reglament per l'illa de Mallorca de la llei 2/2014 del Sol de les Illes Balears, el termini d'informació pública finalitza dia 23 de setembre de 2016.