Plànol d'Ordenació Sòl Rústic

Estructura general i orgànica del territori

Descarrega del document complet per nuclis

Clica al mapa per accedir al plànol corresponent

PO-EGOT01 PO-EGOT02 PO-EGOT03 PO-EGOT04 PO-EGOT05 PO-EGOT06 PO-EGOT07 PO-EGOT08 PO-EGOT09 PO-EGOT10 PO-EGOT11 PO-EGOT12 PO-EGOT13