Plànol d'Ordenació Sòl Urbà

Estructura general i orgànica del territori

Descarrega del document complet per nuclis

Clica al mapa per accedir al plànol corresponent

PO-EGOT-I-01 PO-EGOT-I-02 PO-EGOT-I-03 PO-EGOT-I-03 PO-EGOT-I-03